Archive For mei, 2012

Flitsers: Watt, Ws of W/s?

Regelmatig tref ik in webwinkels en op fora een fout aan m.b.t. studioflitsers. Deze fout wordt gemaakt, wanneer men de kracht van een flitser wilt aanduiden. Blijkbaar is er nogal wat onduidelijkheid over de natuurkundige eenheid w.b. dit onderwerp. Normaal ben ik niet iemand, die fotografie wiskundig of natuurkundig benadert. Er is echter op internet…

read more →
1 of 2
12